ACM LTD bg  en Решения за Енергетиката, Електротехниката и Телекомуникациите
Начало
За нас
Продукти
Партньори
Новини
Работа
Контакт
Карта на сайта


ФИЛТЪР
За нас
Промоции
Полезни връзки

Нашият екип

ИНВЕСТИРАМЕ В ХОРАТА

 


Успехът на АСМ през годините се дължи до голяма степен на самоотвержеността, уменията и опита на нашите служители. Ние оценяваме усилията на всеки един.
Част от фирмената ни политика са обученията. Всеки новопостъпил служител преминава през определен етап на обучение и въвеждане в работния процес. Веднъж годишно се провеждат и обучаващи курсове за всички наши служители. Освен това, с развитието на пазара и въвеждането на нови иновативни технологии, всеки допълнително обогатява своите познания и опит.

ПРИНЦИПИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
Хората в АСМ са най-ценният ресурс на фирмата. Те са основата, която е от съществено значение за реализиране на поставените цели.
Винаги сме придавали особено значение на почтеността и справедливостта, успуредно с иновациите и достиженията, и ще продължаваме да помагаме на служителите си да развиват разнообразните си качества като:

  • Уважаваме достойнството и индивидуалността на другите;
  • Насърчаваме инициативността на всеки служител;
  • Развиваме потенциалните възможности на служителите си;
  • Осигуряваме равнопоставеност.

АСМ дава възможност на своите служители да се развиват и израстват. Политиката по управление на човешките ресурси, обучението и мениджмънта способстват за това.

ПРИНЦИП НА РАВНОПОСТАВЕНОСТ
Нашите служители получават равен старт при постъпването си на работа. Ние им даваме основа, за да могат да се развиват и да обогатяват познанията и опита си. Към всеки сме еднакво взискателни по отношение на добре свършената работа.
Смятаме, че разнообразната работна атмосфера е от съществено значение за цялостния успех на нашата фирма. За да го постигнем ние:

  • Уважаваме различията си;
  • Оценяваме уникалността на всеки;
  • Обединяваме личностните си качества и опит и допринасяме за растежа и успеха на АСМ.

АСМ работи с различни клиенти в различни пазари. Това разнообразие е необходим актив и е ключ към успеха на фирмата.