ACM LTD bg  en Решения за Енергетиката, Електротехниката и Телекомуникациите
Начало
За нас
Продукти
Партньори
Новини
Работа
Контакт
Карта на сайта


ФИЛТЪР
За нас
Промоции
Полезни връзки

Грижа за околната среда

 

АСМ се грижи за опазването  на околната среда. Фирмата има сключен договор с ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ АД за събиране и транспортиране на отпадъците от опаковки. Събирането, транспортирането, сортирането и предварителното третиране на разделно събираните отпадъци от опаковки се извършва от специализирани фирми по договор с ЕКОПАК. Те са с дългогодишен опит в дейностите с отпадъци, водещи позиции на пазара в България и притежават необходимите разрешения/регистрационни документи, техника и оборудване.

Ние знаем, че 1 тон рециклирана хартия или картон спестява:

  • около 13 дървета;
  • 2.5 барела нефт;
  • 4 100 киловатчаса електроенергия;
  • 4 куб.м от обема на сметището;
  • 31 780 литра вода.

Директиви на ЕС за опаковките и отпадъците от опаковки:
Директива 94/62/ЕС от 20 декември 1994 г. за опаковките и отпадъците от опаковки ( pdf 565.15 Kb )
Директива 2004/12/ЕС от 11 февруари 2004 г. за изменение на Директива 94/62/ЕС за опаковките и отпадъците от опаковки ( pdf 499.33 Kb )