ACM LTD bg  en Решения за Енергетиката, Електротехниката и Телекомуникациите
Начало
За нас
Продукти
Партньори
Новини
Работа
Контакт
Карта на сайта


ФИЛТЪР
За нас
Промоции
Полезни връзки

Цели по качество

 

С внедравянето на система за управление на качеството и въз основа на обявената политика по качеството ние дефинираме следните цели по качеството, които определяме като задължение с първостепенно значение за ръководството и целия персонал на фирмата:

  • Да удовлетворяваме изискванията и очакванията на своите клиенти и да увеличаваме задоволството им посредством предлагане на висококачествени и надеждни продукти от утвърдени марки и доставчици;
  • Да поддържаме взаимоизгодни отношения със своите доставчици и партньори. Да провеждаме периодични проучвания за определяне на потенциални и настоящи клиенти и непрекъснато да изучаваме техните настоящи и бъдещи потребности;
  • Балансирано да удовлетворяваме всички заинтересовани страни - клиенти, персонал, собственици, партньори, общественост;
  • Да създадем среда на повишена отговорност към качеството на предлаганите услуги и непрекъснато старание в работата на нашите служители;
  • Да подобряваме условията на труд на нашите сътрудници. Непрекъснато да подобряваме инфраструктурата и работната среда;
  • Да провеждаме системно обучение на персонала за повишаване на неговата квалификация и мотивация за съпричастност към извършваната дейност, както и да развиваме и усъвършенстваме индивидуалните способности и умения на служителите;
  • Да използваме ефективно наличните ресурси;
  • Да осигурим функционираща и ефективна организация във всички сфери на нашата дейност. Да подобрим рентабилността на извършваната дейност чрез планиране и внедряване на организационни подобрения;
  • Да се стремим към постоянно подобрение на процесите в организацията, посредством осъществяване на контрол и превантивни действия;
  • Непрекъснато да подобряваме и усъвършенстваме ефективността и ефикасността на внедрената и поддържана Система за управление на качеството.