ACM LTD bg  en Решения за Енергетиката, Електротехниката и Телекомуникациите
Начало
За нас
Продукти
Партньори
Новини
Работа
Контакт
Карта на сайта


ФИЛТЪР
За нас
Промоции
Полезни връзки

Политика по качество

 

ЗА ДА ПОСТИГНЕМ ТРАЕН УСПЕХ И ПРОСПЕРИТЕТ, ТРЯБВА ДА ПРАВИМ НЕЩАТА ОЩЕ ПО-ДОБРЕ – ВЪВ ВСИЧКО, ОТ ВСЕКИ, ПОСТОЯННО ...

КЛИЕНТЪТ
Просперитетът на дружеството и неговата стабилност зависят от неговите клиенти. Затова поставяме в центъра на вниманието клиента. Ние считаме клиента за наш партньор и затова всеки сътрудник се стреми да удовлетвори изискванията на клиентите ни като постоянно увеличаваме тяхната удовлетвореност и задоволство от използването на нашите продукти. 
Гаранция за просперитета, конкурентноспособността, запазването на позициите на пазара и увеличаване на продажбите е високият професионализъм. Ние се стремим да предлагаме продуктите на нашите партньори по желан и одобрен и от тях начин и да осигуряваме професионални консултации, подходяща доставка и обучение на крайните потребители, които ще удовлетворят техните изисквания и очаквания. 

МОТИВАЦИЯ
Качествени продукти могат да се предоставят само от удовлетворени сътрудници. Те могат да гарантират изискванията и очакванията на клиентите. Само удовлетворени и мотивирани сътрудници ще се стремят да осигурят просперитета на дружеството, в което работят. Затова ръководството ще гарантира и занапред интересите на своите сътрудници:

  • Адекватно възнаграждение във връзка с реално постигнатите резултати;
  • Възможност за повишаване на квалификацията, знанията и уменията на всеки член на колектива;
  • Здравословна работна среда и добър микроклимат в дружеството.

КАЧЕСТВО
Ръководството изисква всички сътрудници на фирмата да влагат максимум усилия, старание и отговорност при изпълнение на възложените им задачи с цел осигуряване на необходимото качество. Ръководството и сътрудниците се стремят непрекъснато да откриват  възможности за оптимизиране и подобряване на процесите в дружеството.
Практически израз на реализация на фирмената ни политика е внедряването на Система за управление на качеството (СУК) според ISO 9001:2008. Ръководството е създало и ще осигурява и занапред условия за стриктно спазване изискванията на СУК и за активното съдействие на целия колектив при нейното прилагане, поддържане, адаптиране и непрекъснатото й усъвършенстване.
Ръководството на АСМ ООД гарантира, че изложената по-горе политика е известна на всички сътрудници на дружеството, че те разбират нейния смисъл и значение и се стремят да изпълняват произтичащите от това конкретни задачи.