ACM LTD bg  en Решения за Енергетиката, Електротехниката и Телекомуникациите
Начало
За нас
Продукти
Партньори
Новини
Работа
Контакт
Карта на сайта


ФИЛТЪР
Промоции
Полезни връзки
обратно
FLIR Серия GFFLIR Серия GF

Описание:

Термовизионни камери за визуализиране и точно локализиране на изтичания на газ в реални работни условия. С употребата на камерите FLIR GF си осигурявате надежден и сигурен метод, чрез който повишавате сигурността на оператора, откривате газове от безопасно разстояние, проследявате изтичането до самия източник и не на последно място чрез откриването на течове на опасни газове намалявате замърсяването на околната среда.

Термовизионните камери FLIR GF серия намират приложение в петролни рафинерии, компании за пренос и дистрибуция на природен газ, металургични заводи, химическа промишленост и други.

Чрез термовизионните камери от GF серията:

 • получавате пълна картина на ситуацията;
 • правите инспекции в нормални работни условия;
 • откривате проблемите в зародиш;
 • спестявате ценно време и средства;
 • идентифицирате и локализирате проблема;
 • откривате конкретния участък или детайл, който да бъде поправен;
 • увеличавате безопасността на оператора;
 • опазвате околната среда;
 • измервате температурата;
 • документирате проблема; 

 

НОВО - Искрозащитена термовизионна камера за визуализиране на газ FLIR GFx320.

Характеристики:

Голям 4.3 цветен LCD дисплей Голям 4.3" цветен LCD подвижен дисплей                  Вградена 3.2 Mpixel цифрова камера Вградена 3.2 Mpixel цифрова камера 
Накланящ се окуляр Накланящ се окуляр   Лазерна показалка Лазерна показалка
Въртящ се обектив Въртяща се ръкохватка с интегрирани
бутони за директен достъп
  Разнообразен интерфейс Разнообразен интерфейс
Програмируеми бутони Програмируеми бутони за директен достъп   Вграден GPS Вграден GPS
MPEG-4 видео MPEG-4 видео   WiFi WiFi
Висока термочувствителност Висока термочувствителност   Радиометрично IR видео възпроизвеждане Радиометрично IR видео възпроизвеждане
Различни измервателни режими Голям брой измервателни режими   Режим Висока чувствителност (HSM) Режим Висока чувствителност (HSM)
Двойно приложение Двойна употреба   Активно охлаждан детектор Охлаждаем детектор

Приложение:

- Откриване течове на газове
- Проверка на ел. инсталации
- Проверка на механични системи

 

FLIR GF304

FLIR GF306

Температурен обхват:

-20ºC до +500ºC

Температурен обхват:

-40ºC до +500ºC

Точност:

±1ºC (за обхвата 0-100ºC)

±2ºC (за температура > +100ºC)

Точност:

±1ºC (за обхвата 0-100ºC)

±2ºC (за температура > +100ºC)

Термочувствителност:

ºC

Термочувствителност:

ºC

Открива следните газове:

 • R404A
 • R407C
 • R410A
 • R134A
 • R417A
 • R422A
 • R507A
 • R143A
 • R125
 • R245fa

Открива следните газове:

 • серен хексафлуорид (SF6)
 • ацетилхлорид (CH3COCl)
 • оцетна киселина (CH3COOH)
 • алил бромид (CH2Br)
 • алил хлорид (CH2CHCH2Cl)
 • алил флуорид (CH2F)
 • амоняк (NH3)
 • бромметан (CH3BR)
 • хлорен диоксид (ClO2)
 • етил цианоакрилат (C6H7NO2)
 • етилен (C2H4)
 • фуран (C4H4O)
 • хидразин (N2H4)
 • метилсилан (СH6Si)
 • метил етил кетон (C2H6O)
 • метил винил кетон (C4H6O)
 • пропенал (C3H4O)
 • пропен (C3H6)
 • тетрахидрофуран (C4H8O)
 • трихлоретилен (C2HCl3)
 • уранов флуорид (UO2F2)
 • винилхлорид (СН2CHCl)
 • винил цианид (C2H2CN)
 • винил етер (C4H6O)

 

FLIR GF320

FLIR GF346

Температурен обхват:

-20ºC до +350ºC

Температурен обхват:

-20ºC до +300ºC

Точност:

±1ºC (за обхвата 0-100ºC)

±2ºC (за температура > +100ºC)

Точност:

±1ºC или ±1% от показанието

в диапазона от 0ºC до +300ºC

Термочувствителност:

ºC

Термочувствителност:

ºC

Открива следните газове:

 • бензен (C6H6)
 • етанол (C2H5OH)
 • етилбензен (C8H10)
 • хептан (C7H16)
 • хексан (C6H14)
 • изопрен (C5H8)
 • метанол (CH4O)
 • метил етил кетон (C2H6O)
 • метил изобутил кетон
         ((CH3)2CHCH2COCH3)
 • октан (C8H18)
 • пентан (C5H12)
 • 1-пентан (C5H12)
 • толуен (C6H5CH3)
 • ксилол (C6H4(СН3)2)
 • бутан (C4H10)
 • етан (C2H6)
 • метан (CH4)
 • пропан (C3H8)
 • етилен (C2H4)
 • пропилен (C3H6)

Открива следните газове:

 • ацетонитрил (CH3CN)
 • ацетил цианид (CH3OCN)
 • арсин (AsH3)
 • бром изоцианат (CHBrNCO)
 • бутил изоцианид (С4Н9NC)
 • въглероден оксид (CO)
 • хлорен изоцианат (CH2ClNCO)
 • хлородиметилсилан (C2H7ClSi)
 • бром цианид (BrCN)
 • дихлорметилсилан (CH4Cl2Si)
 • етенон (C2H2O)
 • етилов тиоцианат (С2Н5SCN)
 • хексил изоцианид (C6H10NC)
 • кетен (H2C2O)
 • метил тиоцианат (CH3SCN)
 • азотен оксид (NO)
 • силан (SiH4)

 

FLIR GF309

Температурен обхват:

-40ºC до +1500ºC

Точност:

±1ºC (за обхвата 0-100ºC)

±2% от показанието (за температура > +100ºC)

Термочувствителност:

ºC

 Топлинен щит

Високотемпературен пламъчен филтър

 

pdf.gif   FLIR GF306 datasheet (BG, 912KB, PDF)
pdf.gif   FLIR GF320 datasheet (BG, 330KB, PDF)
pdf.gif   FLIR GFx320 datasheet (BG, 601KB, PDF)
pdf.gif   FLIR GF343 datasheet (BG, 864KB, PDF)

 

 

 

 Новини
Промоция от TeledyneFLIR Промоция от TeledyneFLIR
Партньори
3M
Teledyne FLIR
 
AVE
 
EATON
 
Dutchclamp
 Power.
 
logo_repl.jpg